برگزاری بیست و دومین همایش آموزش پزشکی به صورت کاملاً مجازی

Home » برگزاری بیست و دومین همایش آموزش پزشکی به صورت کاملاً مجازی

برگزاری بیست و دومین همایش آموزش پزشکی به صورت کاملاً مجازی

با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کووید-۱۹ و ضرورت رعایت محدودیتهای در نظر گرفته شده توسط ...