برگزاری جلسه هم اندیشی بسته بين المللي سازي در راستای گردشگري سلامت

Home » برگزاری جلسه هم اندیشی بسته بين المللي سازي در راستای گردشگري سلامت

برگزاری جلسه هم اندیشی بسته بین المللی سازی در راستای گردشگری سلامت

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان ، روز دوشنبه ۵ ...