برگزاری وبینار پیش رویداد جشنواره اتا

Home » برگزاری وبینار پیش رویداد جشنواره اتا

برگزاری وبینار پیش رویداد جشنواره اتا

قابل توجه دانشجویان گرامی: وبینار پیش رویداد جشنواره اتا در تاریخ ۸/۱۲/۹۸ از ساعت ۱۱-۹ برگزار خواهد شد ...