برگزاری کارگاه آموزشی حضوری در دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان و دانشکده بهداشت اوز

Home » برگزاری کارگاه آموزشی حضوری در دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان و دانشکده بهداشت اوز

برگزاری کارگاه آموزشی حضوری در دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان و دانشکده بهداشت اوز

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی لارستان ،با توجه به بازگشایی دانشگاه ها و لزوم ...