برگزاری کارگاه آموزشی سوچر انجمن علمی دانشکده علوم پزشکی لارستان

Home » برگزاری کارگاه آموزشی سوچر انجمن علمی دانشکده علوم پزشکی لارستان

برگزاری کارگاه آموزشی سوچر انجمن علمی دانشکده علوم پزشکی لارستان

  به همت انجمن علمی اتاق عمل دانشکده پرستاری حضرت زینب (س)، لارستان کارگاه سوچر زنی برگزار شد. ...