برگزاری کارگاه تفسیر آزمایش در دانشکده پرستاری

Home » برگزاری کارگاه تفسیر آزمایش در دانشکده پرستاری

برگزاری کارگاه تفسیر آزمایش در دانشکده پرستاری

  کارگاه “تفسیر آزمایش” به همت کمیته دانشجویی دانشکده پرستاری، ویژه کلیه دانشجویان در روزهای دوشنبه مورخ ۲۰/۱۱/۹۹ ...