بیست و یکمین همایش کشوری آموزش پزشکی به صورت مجازی برگزار می شود

Home » بیست و یکمین همایش کشوری آموزش پزشکی به صورت مجازی برگزار می شود

بیست و یکمین همایش کشوری آموزش پزشکی به صورت مجازی برگزار می شود

با توجه به تداوم همه گیری کرونا و ضرورت رعایت ملاحظات بهداشتی، بیست و یکمین همایش کشوری آموزش ...