تبریك معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی به مناسبت روز جهانی بهداشت حرفه ای و ايمني كار

Home » تبریك معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی به مناسبت روز جهانی بهداشت حرفه ای و ايمني كار

تبریک معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی به مناسبت روز جهانی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، دکتر زهرا کشتکاران، معاون ...