تمدید مهلت ثبت نام استعداد درخشان ویژه متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد

Home » تمدید مهلت ثبت نام استعداد درخشان ویژه متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد

تمدید مهلت ثبت نام استعداد درخشان ویژه متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد

با توجه به درخواست اخیر برخی از دانشگاه­ها در رابطه با تغییر زمان فراغت از تحصیل دانشجویان ترم ...