تمهیدات لازم جهت حضور دانشجویان و از سری گیری کلاس های آموزشی اندیشیده شده است

Home » تمهیدات لازم جهت حضور دانشجویان و از سری گیری کلاس های آموزشی اندیشیده شده است

تمهیدات لازم جهت حضور دانشجویان و از سری گیری کلاس های آموزشی اندیشیده شده است

دکتر زهرا کشتکاران در گفتگو با روابط عمومی دانشکده اظهار داشت: باتوجه به مصوبه ستاد ملی مقابله با ...