ثبت نام دوازدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی آغاز گردید

Home » ثبت نام دوازدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی آغاز گردید

ثبت نام دوازدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی آغاز گردید

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان ، ثبت نام دوازدهمین ...