جلسه شورای آموزشی دانشکده علوم پزشکی برگزار شد

Home » جلسه شورای آموزشی دانشکده علوم پزشکی برگزار شد

جلسه شورای آموزشی دانشکده علوم پزشکی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان ، روز یکشنبه دهم شهریور ماه، ...