دکتر زهرا کشتکاران

Home » دکتر زهرا کشتکاران

پیام تبریک دکتر زهرا کشتکاران معاونت آموزشی تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی لارستان

دکتر زهرا کشتکاران ضمن تبریک سال جدید از تلاش های ارزنده کلیه همکاران ارجمند به ویژه مسئولین محترم ...

پیام تبریک دکتر زهرا کشتکاران به مناسبت فرارسیدن اعیاد شعبانیه

شعبان شد و پیک عشق از راه آمد   عطر نفس بقیه الله آمد با جلوه سجاد و ابوالفضل ...