فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر در حوزه آموزش پزشکی

Home » فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر در حوزه آموزش پزشکی

فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر در حوزه آموزش پزشکی

به اطلاع می رساند مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی با هدف ترویج پژوهش در آموزش علوم پزشکی ...