فراخوان برگزاری سومین دوره جشنواره دانشجویی ایده¬های نوآورانه آموزشی

Home » فراخوان برگزاری سومین دوره جشنواره دانشجویی ایده¬های نوآورانه آموزشی

فراخوان برگزاری سومین دوره جشنواره دانشجویی ایده¬های نوآورانه آموزشی

سومین دوره جشنواره دانشجویی ایده­های نوآورانه آموزشی همزمان با بیست و دومین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و ...