قابل توجه داوطلبان آزمون بخش نظری دوره ICU روز پنجشنبه مورخ ۰۴/۰۶/۱۴۰۰

Home » قابل توجه داوطلبان آزمون بخش نظری دوره ICU روز پنجشنبه مورخ ۰۴/۰۶/۱۴۰۰

قابل توجه داوطلبان آزمون بخش نظری دوره ICU روز پنجشنبه مورخ ۰۴/۰۶/۱۴۰۰

  ۱- کلیه­ی داوطلبان، شناسنامه عکس دار یا کارت ملی، کارت­ ورود به جلسه­، مداد و پاک­کن همراه ...