قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد رشته های پزشکی و پیراپزشکی

Home » قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد رشته های پزشکی و پیراپزشکی

قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد رشته های پزشکی و پیراپزشکی

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، به اطلاع متقاضیان شرکت ...