لارستان پتانسیل های ویژه ای دارد که گاهاً بالقوه مانده/ بی شک اگر حاکمیت یک قدم بردارد، مردم چندین قدم برمی دارند

Home » لارستان پتانسیل های ویژه ای دارد که گاهاً بالقوه مانده/ بی شک اگر حاکمیت یک قدم بردارد، مردم چندین قدم برمی دارند

لارستان پتانسیل های ویژه ای دارد که گاهاً بالقوه مانده/ بی شک اگر حاکمیت یک قدم بردارد، مردم چندین قدم برمی دارند

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، رامین عوض پور مشاور عالی دانشکده ...