مراسم وبیناری استقبال از دانشجویان نو ورود سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با عنوان "طرح رویش" برگزار می گردد

Home » مراسم وبیناری استقبال از دانشجویان نو ورود سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با عنوان "طرح رویش" برگزار می گردد

مراسم وبیناری استقبال از دانشجویان نو ورود سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با عنوان “طرح رویش” برگزار می گردد

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، به‌رسم هرساله با آغاز ...