نشست توجیهی معرفی بسته های تحول در آموزش جهت اعضای هیات علمی جدیدالورود

Home » نشست توجیهی معرفی بسته های تحول در آموزش جهت اعضای هیات علمی جدیدالورود

نشست توجیهی معرفی بسته های تحول در آموزش جهت اعضای هیات علمی جدیدالورود

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، روز دوشنبه دوم دی ...