وبينار آموزش مبتني بر شبيه سازي در علوم پزشكي برگزار شد

Home » وبينار آموزش مبتني بر شبيه سازي در علوم پزشكي برگزار شد

وبینار آموزش مبتنی بر شبیه سازی در علوم پزشکی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، به همت مرکز مهارت ...