پویش ملی “بهار همدلی” / یاریگر افراد حادثه دیده در مناطق سیل زده

Home » پویش ملی "بهار همدلی" / یاریگر افراد حادثه دیده در مناطق سیل زده

پویش ملی “بهار همدلی” / یاریگر افراد حادثه دیده در مناطق سیل زده

به گزارش مفدا لارستان، دکتر زهرا کشتکاران، معاون آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی- دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان طی جلسه ای ...