پیام تبریک دکتر زهرا کشتکاران به مناسبت ولادت دومین ستاره درخشان آسمان امامت و هدایت امام حسن مجتبی (ع)

Home » پیام تبریک دکتر زهرا کشتکاران به مناسبت ولادت دومین ستاره درخشان آسمان امامت و هدایت امام حسن مجتبی (ع)

پیام تبریک دکتر زهرا کشتکاران به مناسبت ولادت دومین ستاره درخشان آسمان امامت و هدایت امام حسن مجتبی (ع)

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، دکتر زهرا کشتکاران معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی ...