پیام تبریک دکتر زهرا کشتکاران به مناسبت سالروز سوم خرداد فتح خرمشهر

Home » پیام تبریک دکتر زهرا کشتکاران به مناسبت سالروز سوم خرداد فتح خرمشهر

پیام تبریک دکتر زهرا کشتکاران به مناسبت سالروز سوم خرداد فتح خرمشهر

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، دکتر زهرا کشتکاران معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی ...