پیام تبریک دکتر زهرا کشتکاران معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی به مناسبت فرارسیدن روز معلم

Home » پیام تبریک دکتر زهرا کشتکاران معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی به مناسبت فرارسیدن روز معلم

پیام تبریک دکتر زهرا کشتکاران معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی به مناسبت فرارسیدن روز معلم

انما بعثت معلما   پیامبر اکرم ( ص ) نظام تعلیم و تربیت مهم ترین رکن توسعه ، تعالی ...