پیام تبریک معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی-دانشجویی به مناسبت هفته تکنولوژی جراحی

Home » پیام تبریک معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی-دانشجویی به مناسبت هفته تکنولوژی جراحی

پیام تبریک معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی-دانشجویی به مناسبت هفته تکنولوژی جراحی

۱۴ نوامبر در تقویم پزشکی جهان به نام روز جهانی اتاق عمل نام گذاری شده است، این روز ...