پیام تبریک معاونت آموزشی دانشکده به مناسبت روز کارمند

Home » پیام تبریک معاونت آموزشی دانشکده به مناسبت روز کارمند

پیام تبریک معاونت آموزشی دانشکده به مناسبت روز کارمند

همکاران ارجمندم ، تلاش خالصانه و صادقانه شما آینه وظیفه شناسی و پژواک دانایی و تعهد است . ...