پیام تبریک معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی به مناسبت روز استاد

Home » پیام تبریک معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی به مناسبت روز استاد

پیام تبریک معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی به مناسبت روز استاد

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، دکتر زهرا کشتکاران، معاون ...

پیام تبریک معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی به مناسبت روز استاد

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان ، دکتر زهرا کشتکاران ...