پیام تبریک معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی به مناسبت روز پزشک

Home » پیام تبریک معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی به مناسبت روز پزشک

پیام تبریک معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی به مناسبت روز پزشک

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، دکتر زهرا کشتکاران معاون آموزشی، تحقیقات ...