پیام تبریک معاون آموزشی دانشکده به مناسبت روز جهانی ماما

Home » پیام تبریک معاون آموزشی دانشکده به مناسبت روز جهانی ماما

پیام تبریک معاون آموزشی دانشکده به مناسبت روز جهانی ماما

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، دکتر زهرا کشتکاران در پیامی روز  جهانی ماما را  به سبزپوشان عرصه مامایی ...