پیام تبریک معاون آموزشی در پی پذیرفته شدن عضو هیأت علمی دانشکده در مقطع دکتری

Home » پیام تبریک معاون آموزشی در پی پذیرفته شدن عضو هیأت علمی دانشکده در مقطع دکتری

پیام تبریک معاون آموزشی در پی پذیرفته شدن عضو هیأت علمی دانشکده در مقطع دکتری

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، دکتر زهرا کشتکاران، سرپرست معاونت آموزشی،تحقیقات ...