پیام تسلیت سرپرست معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی به مدیریت فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

Home » پیام تسلیت سرپرست معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی به مدیریت فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

پیام تسلیت سرپرست معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی به مدیریت فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی لارستان ، دکتر زهرا کشتکاران، معاون محترم آموزشی، تحقیقات ...