پیام تسلیت معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی به معاونت استاندار و فرماندار ویژه لارستان

Home » پیام تسلیت معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی به معاونت استاندار و فرماندار ویژه لارستان

پیام تسلیت معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی به معاونت استاندار و فرماندار ویژه لارستان

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان ، دکتر زهرا کشتکاران، ...