پیام معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی به مناسبت هفته جهانی سلامت

Home » پیام معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی به مناسبت هفته جهانی سلامت

پیام معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی به مناسبت هفته جهانی سلامت

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، دکتر کشتکاران، سرپرست معاونت ...