پیام معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج

Home » پیام معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج

پیام معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی لارستان ،دکتر زهرا کشتکاران، معاون محترم آموزشی، تحقیقات و ...