کرسی آزاد اندیشی با موضوع "دست های چدنی، دستکش های مخملی" برگزار می شود

Home » کرسی آزاد اندیشی با موضوع "دست های چدنی، دستکش های مخملی" برگزار می شود

کرسی آزاد اندیشی با موضوع “دست های چدنی، دستکش های مخملی” برگزار می شود

معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی با همکاری فرهنگسرای نهاد رهبری دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...