معرفی آموزش مجازی

معاونت آموزشی، تحقیقات، فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

در سال های اخیر، استفاده از تکنولوژی در زندگی روزمره تا حدی فراگیر شده که نمی توان نقش آن در فرایند یاد گیری را نادیده گرفت و آموزش یادگیرنده را محدود به روش های سنتی حضور در کلاس درس کرد. در مقابل باید در برنامه های آموزشی تمهیداتی اندیشید تا از تسهیلات و تغییرات روز افزو ن تکنولوژی بیشترین بهره را برد که یکی از مهمترین و تاثیر گذارترین آنها استفاده از آموزش مجازی در یادگیری و توانمند سازی فراگیران است. آموزش مجازی این امکان را به یادگیرنده می دهد که فرایند یادگیری را در محیطی که خود فراهم کرده، با سرعت مناسب و زمان دلخواه به انجام برسانند.

 آموزش مجازی در دانشگاه های علوم پزشکی، با توجه به ویژگی های بالقوه آن حجم بالای اطلاعات و کمبود وقت یادگیرنده در این حوزه آموزشی بسیار حائز اهمیت می باشد.

در این راستا مرکز آموزش مجازی در دانشکده علوم پزشکی لارستان از سال 1398 مورد بهره برداری قرار گرفته است،این مرکز مجهز به اتاق آکوستیک جهت ضبط صدا و فیلم برای تولید محتوای الکترونیکی با امکان تامین برق اضطراری  می باشد،در حال حاضر کلیه اساتید هیئت علمی و غیر هیئت علمی جهت تهیه محتواهای آموزشی خود از این مرکز استفاده می نمایند.